Shinshin Toitsu

De term 'shin-shin toitsu' is afkomstig van Tempu Nakamura, een Japanse arts die in Noord-India Raja Yoga had bestudeerd en dat later in Japan had geintroduceerd. Nakamura noemde zijn vorm van training 'shin-shin toitsu-do'. Raja Yoga is een klassieke yoga-school waarin niet alleen lichamelijke oefening en ademhaling centraal staan (zoals in westerse yoga-centra vaak het geval is), maar waarin ook aandacht is voor meditatie, studie en gedrag in het dagelijks leven.

In de periode kort na de Tweede Wereldoorlog trainden veel van de uchi-deshi (inwonende leerlingen) van Morihei Ueshiba ook bij Nakamura. Koichi Tohei sensei was een van hen. Tohei sensei noemde zijn aikidostijl vanaf de jaren 1970 'Shin-shin Toitsu Aikido'. Voor hem was de trainingsvorm van Nakamura een betere manier om aikido te begrijpen en over te brengen dan de religieuze terminologie die Morihei Ueshiba meestal gebruikte.

De term 'shin-shin toitsu' wordt geschreven met de volgende Japanse karakters (kanji).

shin: geest (mind)
shin: lichaam
to: relatie
itsu: één
Het eerste karakter is geest, in het Engels 'mind'. Dat is niet hetzelfde als 'brein' of 'hersenen', want de hersenen zijn een orgaan in ons lichaam. 'Mind' of 'geest' is de combinatie van gewaarwording met de zintuigen, perceptie of voorstelling (inclusief het geheugen), intenties (gedachten,zowel bewust als onbewust) en bewustzijn (aandacht). Het is lastig om in woorden uit te drukken wat 'mind' is. Eenvoudiger is om uit te drukken wat het doet: de geest beweegt het lichaam ('mind moves body'). Het woord 'toitsu' betekent eenheid of eenwording. De vertaling 'eenwording' suggereert dat geest en lichaam nog niet één zijn, maar het door training worden. Een betere vertaling is 'eenheid', omdat geest en lichaam al én zijn - hoewel we dat in het dagelijks leven onvoldoende uitdrukken.

We vertalen 'shin-shin toitsu aikido' dus als 'aikido in eenheid van geest en lichaam' - niet 'met eenheid', want dat wekt de indruk dat je ook aikido zonder eenheid van geest en lichaam kan doen.