Wapentraining en aikido

Het aikido-curriculum van na de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld door Kisshomaru Ueshiba en Koichi Tohei. Kisshomaru's curriculum en visie zijn verder ontwikkeld en worden uitgedragen door zijn zoon, Moriteru en de Honbu-dojo van de Aikikai. Het standpunt van de Aikikai (kort samengevat) is dat wapentraining geen deel uitmaakt van het aikido-curriculum omdat de grondlegger nooit wapentraining gaf. Meer informatie daarover vind je onder andere hier (verwijs naar artikelen van Stanley Pranin).

Tohei's curriculum en views zijn verder ontwikkeld en worden uitgedragen door al zijn voormalige senior-leerlingen. Ongeveer een-derde van ons curriculum bestaat uit vormen met bokken, jo en tanto. Sommige van die vormen hebben overeenkomsten met, maar zijn niet identiek aan, de vormen die door Morihiro Saito sensei, de oprichter van de Iwama-ryu, worden onderwezen. Saito had een simpele verklaring voor de verschillen en overeenkomsten: in de periode dat Tohei in Iwama trainde, waren de bokken- en jo-vormen nog in ontwikkeling. Binnen de Iwama-ryu wordt de bokken- en jo-vormen doorgegeven die Saito van Ueshiba heeft geleerd. Tohei heeft eigen varianten ontwikkeld en die opgenomen in het curriculum van zijn organisatie.

Terwijl er nu al jaren in aikido-organisaties die met de Aikikai verbonden zijn, een discussie wordt gevoerd over de rol van wapens in aikido, is dat in de organisaties voor ki-aikido niet het geval: trainen met tanto, bokken en jo is integraal onderdeel van de aikidotraining!

Wie belangstelling heeft voor andere bokken- en jo-vormen in relatie tot aikido, kan DVD's van onder Morihiro Saito and Shoji Nishio bekijken.